Στοιχεία Επικοινωνίας

Μαρούσι
Μεσογείων 108
Αθήνα, Τ.Κ. 15125
Τηλέφωνο:210-6107538
Φαξ:210-6196345
E-mail: info@keramika-gagiatsos.gr